Organisatie

STUURGROEP

Het Nederlands CP register wordt ontwikkeld onder leiding van de Stuurgroep Nederlands CP register:

Annemieke Buizer
Projectleider | kinderrevalidatiearts, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Hurnet Dekkers
namens Nederlandse Vereniging Revalidatieartsen (VRA), werkgroep CP | kinderrevalidatiearts Reade
Marieke van Driel
Voorzitter CP Nederland
Aukje Andringa
Registermanager Amsterdam UMC, locatie VUmc 
Martijn Klem
namens Stichting CP-Net | directeur Revalidatie Nederland
Marij Roebroeck
namens de onderzoekers | sr. onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
Peter Visch
Voorzitter Raad van Bestuur bij Revalidatie Friesland

Adviseurs:

Marjolijn Ketelaar
sr. onderzoeker | Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht hersencentrum en de Hoogstraat Revalidatie
Jeanine Voorman
kinderrevalidatiearts | Universitair Medisch Centrum Utrecht

REGISTERRAAD

In deze denktank van het register buigt een multidisciplinair team met vertegenwoordigers van alle samenwerkingspartners en het registerpanel zich over de inhoud van het register. Al naar gelang het onderwerp stellen we daarnaast speciale expertgroepen met telkens wisselende samenstelling samen, die de registerraad van advies dienen.
Naast de deelnemende centra maken deze organisaties ook deel uit van de registerraad:

REGISTERPANEL

Een panel van ouders van kinderen met cerebrale parese, jongeren met cerebrale parese en volwassenen met cerebrale parese zet de eigen ervaringsdeskundigheid in en denkt mee met de invulling van het register, de Patient Reported Outcome Measures en de inhoud van het registerportaal.

Registerteam

Het registerteam bestaat uit:

Annemieke Buizer
Projectleider
Aukje Andringa
Registermanager
Karin Boeschoten
Implementatiemedewerker
Quinty van Wijnbergen
Functioneel beheerder ICT
Milou van der Schaaf
Data-analist