Organisatie

STUURGROEP

Het Nederlands CP register wordt ontwikkeld onder leiding van de Stuurgroep Nederlands CP register:

REGISTERRAAD

In deze denktank van het register buigt een multidisciplinair team met vertegenwoordigers van alle samenwerkingspartners en het registerpanel zich over de inhoud van het register. Al naar gelang het onderwerp stellen we daarnaast speciale expertgroepen met telkens wisselende samenstelling samen, die de registerraad van advies dienen.
Naast de deelnemende centra maken deze organisaties ook deel uit van de registerraad:

REGISTERPANEL

Een panel van ouders van kinderen met cerebrale parese, jongeren met cerebrale parese en volwassenen met cerebrale parese zet de eigen ervaringsdeskundigheid in en denkt mee met de invulling van het register, de Patient Reported Outcome Measures en de inhoud van het registerportaal.

PROJECTTEAM

v.l.n.r. Esther Hiemstra, Manja van Wissen, Janneke Hazelhoff, Annemieke Buizer, Annet Dallmeijer